Projekt IN-Prague

KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo si chtějí užít MORAVY

Koncepce: shodná s katalogem KAPKA DĚTEM. Nabídky věnované turistickému pobytu na Moravě a v oblasti českomoravského pomezí, regionální zajímavosti a produkty. Prezentace v jednotné grafické úpravě jsou doplněny piktogramy a mapkou pro lepší orientaci.

Formát a provedení: brožura 11 x 16 cm, plnobarevný tisk na křídovém papíře.

Cílová skupina: rodiny s dětmi, kolektivy dětí, mládeže i dospělých, individuální turisté, cyklisté, rekreační sportovci… lidé, kteří plánují prožít svůj volný čas na Moravě a v blízkém okolí, nehledě na přesné historické nebo administrativní hranice.

Distribuce: adresně na vyžádání, zájmové organizace a skupiny, které zajímá Morava. Organizátoři akcí, školy a mimoškolní zařízení, kulturní a rekreační objekty na Moravě, související prodejny a veletrhy, některá turistická infocentra... Objednávat mohou i jednotlivci. Katalog je zájemcům poskytován bezplatně.KAPesní KAtalog MORAVA

Objednejte si naše katalogy

Elektronicky – uveďte téma katalogu (máte-li zájem o archivní vydání i rok vydání) a uvítáme, připojíte-li místo, kde bude KAPKA využita (název organizace, místo bydliště apod.).

Poštou – uveďte téma, poštovní adresu a potřebný počet kusů. Tištěné katalogy objednávejte prosím jen v množství, které vhodně využijete. Ozveme se vám zpět a dodávku potvrdíme. Tato možnost platí vždy jen do rozebrání aktuálního vydání.

Rezervovat si můžete i připravovaná témata.

in-prague@in-prague.cz

Máte zájem o zařazení do katalogu?

Kontaktujte nás: in-prague@seznam.cz


KAPesní KAtalog MORAVA KAPesní KAtalog MORAVA KAPesní KAtalog MORAVA KAPesní KAtalog MORAVA

Katalog vyšel v červenci 2015. ROZEBRÁNO. TAJENKA: Člověk nakonec vždycky ztrácí vše svou vinou (V. Nezval)

Katalog vyšel v červenci 2014. ROZEBRÁNO. TAJENKA: Lidí se nebojme, bojme se sebe (T. Baťa)

Katalog vyšel v červenci 2013. ROZEBRÁNO. TAJENKA: Praobyvatelem Evropy je nesporně vinná réva. (A. P. Čechov)

Katalog vyšel v květnu 2012. ROZEBRÁNO. TAJENKA: Tělo nechť každodenní své hýbání má. (J. A. Komenský)

Katalog vyšel v červenci 2011. ROZEBRÁNO. TAJENKA: Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. (T. G. Masaryk)
LogoCopyright © 2010 - 2020 IN-Prague