Projekt IN-Prague

Základní informace

KAPesní KAtalogy volného času navazují na řadu úpěšných titulů projektu IN-Prague, zejména speciální vydání v češtině. Na rozdíl od starší edice určené široké veřejnosti, je KAPKA tematickou informační pomůckou pro konkrétní zájemce. Katalog je určen vždy specifické cílové skupině a platí jeden rok.

Uživatelé získají KAPKU bezplatně, především na vyžádání. Adresná distribuce přizpůsobená jednotlivým tématům je jedním z hlavních rysů nové generace projektu IN-Prague.

Tištěný katalog v kapesním formátu A6 vychází vstříc požadavku na maximální užitečnost a efektivitu vynaložených prostředků. Prezentace jednotlivých turistických cílů, kulturních akcí, služeb a zboží má jednotnou grafickou úpravu, která spolu s piktogramy usnadňuje orientaci v katalogu. Fyzická forma motivuje čtenáře přehledně a aktuálně k využití vybraných tipů a nabídek pro volný čas a poskytuje mu kompletní přímé kontakty.

Internetový adresář volného času je databází patrnerů projektu KAPKA s několika možnostmi vyhledávání. Zápis v adresáři je součástí každé prezentace. Jednotlivé zápisy obsahují základní charakteristiku partnera a přímý odkaz na jeho webové stránky. Základní doba zápisu je jeden rok. S každým dalším uvedením v tištěném katalogu se zápis prodlužuje až do konce platnosti nového katalogu.

Czechtourism Kudy z nudy Klub českých turistů Asociace turistických informačních center České republiky Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mláder v ČR
Borovice DDM hl.m.Prahy Pěkný den
GO Region tour Černá louka HOLIDAY WORLD & REGION WORLD
Vydavatel: Miroslava Matoušková, IČ 71091408
in-prague@in-prague.cz, tel. 602 160 689
LogoCopyright © 2010 - 2020 IN-Prague